Białystok

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
299 000 PLN

UWAGA  TYLKO U NAS !


Działka INWESTYCYJNA :  MIESZKANIOWO - USŁUGOWA  !!!

LOKALIZACJA :  DZIESIĘCINY


Działka nr 64/33 o pow. 1364 m2, 

wymiary: 22,5m x 60m Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

UCHWAŁA Nr XLVII/553/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 26 września 2005 r, teren na którym leży działka 64/22 oznaczony został symbolem 2.11 M,U tzn.:  1. Przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową


2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowana: 

a) do 40 %  powierzchni działki - w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

b) do 50 % powierzchni działki - w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) do 60 % powierzchni działki  - w przypadku zabudowy usługowej; 3. W przypadku realizacji zespołu usługowo-mieszkaniowego dopuszcza się realizację trzeciej kondygnacji w postaci poddasza użytkowego z dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;


4.  Ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio wokół budynku; 


5. Powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni terenu inwestycji.  


6.  Realizacja zabudowy szeregowej lub zespołu mieszkaniowo-usługowego możliwa jest tylko jako jedno zamierzenie inwestycyjne. 


7. Ustala się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych, niekolidujących z funkcją mieszkaniową w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną lub jako samodzielny budynek wolnostojący.8. Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić wg. następujących wskaźników: 

a) minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej i 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej, 

b) minimum 1 miejsce parkingowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinne,


Zapraszam na prezentację


Tomasz 

kom. 605 11 22 88 

Tomasz Aleksandrowicz

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ARKA Elżbieta Aleksandrowicz dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest ARKA Elżbieta Aleksandrowicz z siedzibą przy Chrobrego 5d/31, 15-057 BIAŁYSTOK (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres brendy2@gazeta.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu